Inżynier ds.Jakości Produkcji

Sopem - Inżynier ds.Jakości Produkcji

 1. Home
 2. Main menu
 3. Kariera
 4. Inżynier ds.Jakości Produkcji

ZAKRES OBOWIĄZKÓW/SCOPE OF RESPONSIBILITIES

 • Inicjowanie działań/projektów mających na celu poprawę poziomu jakości na podległym obszarze produkcji (8D, Kaizen, projekty Lean itd.) / Initiating of actions/projects in order to quality improvement on the production  area (8D,

Kaizen, Lean projects ect.

 • Odbiór nowych procesów produkcyjnych po fazie projektowej oraz weryfikacja bieżącego stanu poprzez audit procesu / Reception of new production process after project phase and assesment of current states by process audits
 • Opracowanie, aktualizacja i nadzór nad produkcyjną dokumentacją jakościową (plany kontroli, instrukcje kontroli i arkusze kontrolne)  / Create, update, supervise the quality documentation (Quality Control Plan (QCP), control instructions, control sheet)
 • Szkolenie Specjalistów/Techników ds. Jakości zakresu operacji kontrolnych w obszarze produkcyjnym oraz zapisów jakościowych  / Training of the Quality Technician/Specialist in terms control of the production processes and quality data recording;   
 • Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad wzorcami wyrobów granicznych oraz wzorców testowych (Golden-Sample) / Creation of the master sample parts for the boundary defects and Poka Yoka testing
 • Wsparcie we wdrażaniu zmian w istniejących procesach produkcyjnych – PPMV / Support in implementation of the changes in the current production processes – PPMV
 • Przygotowywanie tygodniowych/miesięcznych raportów podsumowujących wyniki jakościowe na podległym obszarze produckji/Preparing of weekly/monthly quality reports of quality level performance.
 • Nadzór nad audytami procesu produkcyjnego Supervision of the production process performance
 • Monitorowanie wskaźników jakości wewnętrznej (raport dzienny, tygodniowy, miesięczny) oraz reagowanie na przekroczenia celów w oparciu o Pareto braków / Monitoring of the internal quality indicators (daily, weekly, monthly report) and reacting for targets exceeding based on Defect’s Pareto chart
 • Zarządzanie reklamacjami od klientów (otwarcie 8D, nadzór nad działaniami zabezpieczającymi klienta – 3D, terminowe wysyłanie odpowiedzi do klienta)  / customer claims handling (8D launch, responsibility of the containment actions – 3D, on-time reply to the customer)
 • Zgłaszanie wykrytych niezgodności dotyczących komponentów/półwyrobów( 5W2H ) do działu SQA oraz dostawców wewnętrznych i monitorowanie podjętych działań /Internal Supllier and  SQA alerting in case of the component/semi-finish parts non-conformity found on the production area (5W2H template) and monitoring of taken actions;
 • Wspieranie analiz FMEA/ FMEA proces supporting;

 

WYMAGANIA/ REQUIREMENTS:

 • Wykształcenie wyższe techniczne / Master degree in Engineering
 • Min 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym/ Min 2-3 years of experience

         on similar position in manufacturing company

 • Znajomość  narzędzi planowania jakości : APQP,Control Plan,FMEA,SPC/ Quality tools knowladge APQP, CP,SPC FMEA
 • Praktyczna znajomość narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych: 8D, 5 Why, Ishikawa, QRQC itp. / Practical knowledge of quality solving tools: 8D, 5 Why, Ishikawa, IFA ect.
 • Dobra znajomość języka angielskiego/ Good knowledge of English
 • Dobra znajomość MS Office / Good computer skills ( MS office )
 • Inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zdolności interpersonalnych, podstawowe umiejętności liderskie/ Pro-activeness and teamwork skills, high interpersonal skills, basic leadership skills
 • Zdolności analityczne, umiejętność prezentowania danych i wyników na forum / Analytical skills, ability to present    

        data/facts to other departments

 

Dane adresowe
 • Sopem sp. z o.o
 • Ul.Rudolfa Diesla 9
 • Sektor G
 • 32-005 NIEPOŁOMICE
 • Telefon kontaktowy:
 • 12 417 68 00 (RECEPCJA)
O nas

Somfy Group to światowy lider na rynku napędów i sterowników do bram, rolet i żaluzji, instalowanych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.